Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

  • CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

    18-07-2016 // 2,422 lượt xem

    Chính sách bảo mật thông tin là một trong những chính sách mà TRUNG TÂM PHÂN PHỐI TÂN Á ĐẠI THÀNH đặc biệt chú trọng khi khách hàng mua hàng tại hệ thống của bondaithanh.net. Chính sách đó được chúng tôi triển khai như sau :

    Chi tiết →